REGULAMIN REGULARNEGO PRZEWOZU OSÓB

1. Przewoźnik w regularnym przewozie osób obowiązany jest zapewnić podróżnym odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny oraz należytą obsługę podczas przewozu taborem autobusowym.

2. W żadnych okolicznościach nie przewozimy dzieci poniżej 15 lat podróżujących samotnie.

3. Każda rezerwacja miejsca wygasa 10 min przed odjazdem

4. Podróżny obowiązany jest posiadać ważny bilet i dokument uprawniający do ulgowego przejazdu i okazywać go na każde żądanie obsługi autobusu i osób upoważnionych do kontroli. Bilet stanowi dowód zawarcia umowy przewozu i nabycia uprawnienia do określonego w nim przejazdu.

5. Podróżny obowiązany jest nabyć bilet na przejazd przed rozpoczęciem przewozu u kierowcy autobusu

6. Przy nabywaniu biletu ulgowego na przejazd podróżny jest zobowiązany do okazania bez wezwania dokumentu uprawniającego do przejazdu ulgowego.

7. Płacąc za przejazd podróżny winien żądać wydania biletu – jeżeli nie został mu wydany oraz sprawdzić czy jest on zgodny z jego żądaniem.

8. Podróżny, który posiada bilet na przejazd ma prawo do:

a) odbycia przejazdu w zakresie na jaki opiewa bilet i w określonym autobusie;

b) przewiezienia ze sobą bezpłatnie:
– jednego dziecka w wieku podanym w taryfie, jeśli nie żąda dla niego osobnego miejsca;
– rzeczy zaliczonych do bagażu podręcznego,
– małych zwierząt i ptaków jeżeli nie wymagają dodatkowego miejsca w autobusie,
– składanego wózka inwalidzkiego, jeśli jest inwalidą poruszającym się przy jego pomocy,
– składanego wózka dziecięcego,

c) przewiezienia za opłatą przewidzianą w taryfie, na podstawie biletu bagażowego:
– rzeczy zabranych do wnętrza autobusu, których ilość, waga i wymiary nie pozwalają zaliczyć tych rzeczy do bagażu podręcznego.
– rzeczy umieszczonych w osobnym schowku bagażowym autobusu.

9. Podróżny obowiązany jest zachować bilet na przejazd i przewóz bagażu do czasu zakończenia podróży oraz dbać o to, aby wysiąść na właściwym przystanku.

10. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone w miejscach określonych w rozkładzie jazdy wskazanych przez kierowcę autobusu.

11. Do obowiązków kierowcy należy zatrzymywanie autobusu na przystankach przewidzianych w rozkładzie jazdy.

12. Podróżnemu nie wolno zachowywać się w autobusie w sposób utrudniający pracę kierowcy i uciążliwy dla współpodróżnych.

13. Przewoźnik nie dopuszcza do przewozu i ma prawo, korzystając, w razie potrzeby, z pomocy organów porządkowych, usunąć z autobusu osoby:

a) nieprzestrzegające, pomimo upomnienia, obowiązujących przepisów i niepodporządkowujące się wskazówkom personelu Przewoźnika,

b) nietrzeźwe, zakłócające spokój podróżnych i wywołujące swym zachowaniem zagrożenie bezpieczeństwa,

c) znajdujące się w stanie, który z różnych względów może być uciążliwy lub niebezpieczny dla innych pasażerów, kierowcy.

14. Podróżny, u którego osoba upoważniona przez Przewoźnika do kontroli ujawnił brak ważnego biletu na przejazd lub na przewóz rzeczy i bagażu podlegającego opłacie, a także podróżny niemogący udokumentować uprawnień do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego obowiązany jest do uiszczenia należności przewozowych oraz opłaty dodatkowej, w wysokości 100 zł

15. Podróżny, który odmawia uiszczenia należności i opłaty dodatkowej podczas kontroli w autobusie może kontynuować podróż, jeżeli wylegitymuje się dokumentem tożsamości, podpisze protokół z kontroli oraz przyjmie wezwanie do zapłaty należnej kwoty w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. W przeciwnym razie osoba upoważniona do kontroli może na najbliższym przystanku usunąć podróżnego z autobusu w celu ustalenia jego tożsamości za pośrednictwem funkcjonariusza Policji lub innych organów, które mają, zgodnie z przepisami prawo zatrzymania podróżnego i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości.

16.We wszystkich nieuregulowanych niniejszym regulaminem sprawach oraz w kwestii roszczeń z tytułu umowy przewozu osób mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawa Przewozowego z dnia 15 listopada 1984 roku wraz z przepisami wykonawczymi.

 

Irena Krupa - Zakład Usługowo-Handlowy „LENIBUS”

Kalinowice 137W, 22-400 Zamość

powiat zamojski, woj. LUBELSKIE

Numer NIP: 9221212716

Numer REGON: 951155344

 

Polecamy

© 1998-2016 LeniBus. All Rights Reserved.
Wykonanie: SlowFlow

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem